Agrobex Olimpijskie
sobota, 28 maj 22imieniny obchodzą: Augustyn, Jaromir, Wilhelm
moje konto
rejestracja-logowanie

Regulamin Portalu Terazdom.pl

Definicje

 1. Terazdom.pl - internetowy portal budowlano-mieszkaniowy, umożliwiający zamieszczanie ogłoszeń sprzedaży, wynajmu lub zamiany nieruchomości etc. Oraz promujący firmy branży budowlano-mieszkaniowej i wyposażenia wnętrz, którego właścicielem i administratorem jest Sempres Sp. z o.o..
 2. Sempres Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Straży Ludowej 9, 60-465 Poznań, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 972-109-41-31, wpisana do krajowego rejestru sadowego Sąd Rejonowy w Poznaniu;.
 3. Ogłoszenia - czasowo udostępniane Użytkownikowi miejsce na stronie internetowej, umożliwiające Użytkownikowi sporządzenie oferty sprzedaży, wynajmu lub zamiany nieruchomości.
 4. Użytkownik/Klient - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, umieszczająca ogłoszenie prywatne, które wyraziły zgodę na treść niniejszego regulaminu.
 5. Regulamin - niniejszy dokument sporządzony przez Sempres, określający funkcjonowanie oraz zasady korzystania z portalu Terazdom.pl
ZASADY OGÓLNE

 1. Ogłoszenia prywatne zamieszczone na Terazdom.pl będą publikowane przez maksymalny okres : 7 dni.
 2. Zabrania się Użytkownikowi umieszczania w treści ogłoszeń w jakiejkolwiek formie reklamy lub promocji serwisów WWW innych niż portal Sempres. Zamieszczanie w ogłoszeniu jakiegokolwiek adresu WWW prowadzącego do strony innej niż jakiekolwiek portal Sempres lub strona własna Użytkownika, uważane jest za reklamę.  Dotyczy to także zdjęć, które powinny prezentować ofertę. Inne zdjęcia mogą zostać potraktowane jako płatna reklama, której kosztem zostanie obciążony Użytkownik. Dopuszcza się zamieszczenie na zdjęciu oferty logotypy firmy, które zajmuje do 20% powierzchni zdjęcia.
 3. Sempres zastrzega sobie prawo, bez żadnych roszczeń odszkodowawczych po stronie Użytkownika, który umieścił dane ogłoszenie, do edycji lub kasowania ogłoszeń zamieszczonych w innych kategoriach, niż wynika to z treści danego ogłoszenia.
 4. Sempres zastrzega sobie prawo do losowej promocji/ ekspozycji wszystkich ogłoszeń w wybranych pakietach i promocjach
 5. Wszelkie ogłoszenia / reklamy płatne będą publikowane/eksponowane po uprzednim uregulowaniu płatności.
 6. Sempres zastrzega sobie prawo do zmian w pakietach i cenach promocji po uprzednim poinformowaniu o tym Klientów telefonicznie lub droga mailową lub/i umieszczając odpowiednią informacje na stronie portalu.
 7. Zabrania się podmiotom trzecim kopiowania lub powielania treści ogłoszeń lub ich elementów i zdjęć zawartych w ogłoszeniach na portalu Terazdom.pl, bez uprzedniej zgody Użytkownika.
 8. Zabrania się zamieszczania zdjęć niedotyczących dodanej oferty w szczególności takich, których głównym celem jest promocja firmy, marki, logo ogłoszeniodawcy lub osoby trzeciej.
 9. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony WWW serwisu, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript , do których prawo nie przysługuje Użytkownikom, podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących Sempres.
ZASADY ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ

 1. Przedmiot ogłoszeń nie może naruszać polskiego prawa oraz postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Ogłoszenie nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe, noszących znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, szkodzących Terazdom.pl lub niezgodnych z typem ogłoszenia, jak również innych treści zakazanych przez prawo.
 3. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.
 4. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń - materiałów o treści naruszających prawo lub dobre obyczaje.
 5. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń, które nie dotyczą rynku nieruchomości lub branży budowlano-mieszkaniowej. Dotyczy to także zdjęć, które powinny prezentować daną ofertę. Inne zdjęcia mogą zostać potraktowane jako płatna reklama, której kosztem zostanie obciążony Użytkownik.
 6. Nie dopuszcza się publikacji i umieszczania logo firmy na zdjęciach. W przypadku umieszczenia Klient zostanie obciążony kosztami publikacji wg. ustaleń z Sempres.
 7. W wypadku stwierdzenia, że treść ogłoszenia - materiału narusza postanowienia niniejszego regulaminu, portal zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego ogłoszenia.
 8. Ogłoszenia zamieszczane na portalu i zarejestrowane pojawią się po uprzednim uregulowaniu płatności nie później niż w ciągu godziny od dokonania płatności .
 9. Zamieszczanie ogłoszeń jest bezpłatne dla Użytkowników nie będących Biurami Pośrednictwa lub Agentami Obrotu Nieruchomościami. (z wyłączeniem ogłoszeń płatnych i z ograniczeniem ilości)
 10. Na portalu Terazdom.pl można zamieścić jednorazowo 1 bezpłatną ofertę prywatną.
 11. Dopuszczalne jest zamieszczenie jednego ogłoszenia dotyczącego danej nieruchomości. Ta sama nieruchomość nie może być przedmiotem dwóch lub więcej ogłoszeń.
 12. Firmy, Biura Obrotu Nieruchomościami i inne osoby prawne lub prowadzące działalność gospodarczą, aby dodawać ogłoszenia do portalu muszą dołączyć do portalu poprzez rejestrację na zasadach określonych w regulaminie i wg. cennika. Więcej info tutaj (kontakt, mail)
 13. Ogłoszenia prywatne dodane przez firmę, osobę prawną, Biuro Obrotu Nieruchomościami lub agenta pośrednictwa mogą zostać usunięte bez zwrotu kosztów wyróżnień, a w przypadku notorycznego powtarzania dodawania ofert prywatnych przez taki podmiot zostanie naliczona opłata zgodnie z cennikiem dla Biur Pośrednictwa i agentów w obrocie nieruchomościami za cały okres prezentacji ofert umieszczonych niezgodnie z regulaminem.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Użytkownik jest odpowiedzialny za to aby zamieszczane przez niego ogłoszenie nie naruszało przepisów prawa oraz zasad regulaminu portalu Terazdom.pl. Użytkownik jest odpowiedzialny za zgodność treści ogłoszenia ze stanem faktycznym i prawnym.
 2. Użytkownik umieszczający dane ogłoszenie ponosi wszelką odpowiedzialności za jego szeroko pojętą treść, w szczególności za prawdziwość, rzetelność treści ogłoszeń, a także ich zgodność z powszechnie obowiązującymi oraz miejscowymi przepisami prawa, i zwyczajami oraz normami moralno - etycznymi oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.
 3. Sempres nie odpowiada za opóźnienia w dostarczaniu SMS zawinione przez operatorów sieci telefonii komórkowej oraz inne utrudnienia związane z funkcjonowaniem portalu powstałe z przyczyn niezależnych od Sempres.
 4. Zakres odpowiedzialności Sempres z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania usług ograniczony jest do wysokości opłaty związanej z daną usługą i faktycznie poniesionej przez Użytkownika.
 5. Sempres nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń, za zachowania użytkowników portalu oraz za prawdziwość i rzetelność formułowanych ogłoszeń. Sempres ma prawo do usunięcia zamieszczonego ogłoszenia, jeżeli zawiera ono treści powszechnie uznane za obraźliwe, czy obelżywe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające prawa autorskie innych osób, szkodzące Sempres, wprowadzające w błąd użytkowników lub zawiera inne treści naruszające przepisy prawa.
 6. Sempres nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rodzaj, jakość, bezpieczeństwo ani wartość towaru otrzymanego przez Odwiedzającego portal od danego Użytkownika w konsekwencji skorzystania z danego ogłoszenia. Sempres nie ponosi także żadnej odpowiedzialności za sytuacje, w których Odwiedzający portal w wyniku skorzystania z danego ogłoszenia nie otrzymał w ogóle od danego Użytkownika towaru.
 7. Sempres nie odpowiada za jakość i sposób działania sieci operatorów telefonii komórkowej i stacjonarnej, a także serwisów umożliwiających wysyłanie wiadomości tekstowych on-line oraz samych dostawców Internetu.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Użytkownik mający status prawny konsumenta ma prawo odstąpić od umowy najpóźniej w terminie 10 dni od terminu jej zawarcia.
 2. Z uwagi jednak na charakter świadczonej usługi na portalu Terazdom.pl i moment rozpoczęcia jej wykonywania przez Sempres, użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy jeżeli portal Terazdom.pl nie dokonał emisji ogłoszenia, czyli umowy jeszcze nie wykonał.
 3. Wyrażenie zgody na treść niniejszego regulaminu reguluje odstąpienie od umowy zgodnie z treścią powyżej pkt.2.
 4. Sempres zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi, w szczególności do usunięcia ogłoszenia i ograniczenia funkcjonalności użytkownikowi, który łamie jakiekolwiek postanowienia niniejszego regulaminu, przepisy prawa lub w inny sposób działa na szkodę portalu i jego użytkowników. W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługuje zwrot opłaty za ewentualne promowanie ogłoszenia.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszym regulamin i cennik usług może zostać zmieniony przez Sempres. O zmianach regulaminu i o terminach obowiązywania zmian Sempres poinformuje na portalu www.terazdom.pl.
 2. Zmiany regulaminu i cennika usług wchodzą w życie nie wcześniej niż w ciągu 7 dni licząc od daty ich udostępnienia na portalu www.terazdom.pl

CENNIK Pakiety – patrz zakładka: Reklama, cennik lub skontaktuj się z redakcją

 1. Sempres nie pobiera opłaty za wystawienia ogłoszenia przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które nie są firmami, osobami prawnymi, biurami obrotu nieruchomościami i agentami pośredników etc.
 2. Sempres ma prawo do zmiany zasad promowania i płatności za ogłoszenia wystawiane przez osoby fizyczne.
 3. Przeglądanie ofert oraz korzystanie z portalu Terazdom.pl jest bezpłatne.
 4. Firmy, osoby prawne, biura obrotu nieruchomościami oraz agencje pośrednictwa itd. , aby dodawać ogłoszenia do portalu Terazdom.pl, muszą dołączyć do portalu jako partner na zasadach i wg opłat dla biur pośrednictwa i agentów obrotu nieruchomościami. Więcej info – rejestracja i logowanie
  • Promowanie ogłoszeń prywatnych: patrz pakiety

O nasPartnerzyReklama     Praca u nasRegulaminyKontaktPomoc Polityka prywatności
[CMS] by cdweb.pl
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem